كل عناوين نوشته هاي telavat1

telavat1
[ شناسنامه ]
دستگاه دوخت لحاف با کيفيت عالي 2019 ...... چهارشنبه 98/1/14
آموزش دوخت مانتو 1398 ...... چهارشنبه 97/1/1
دستگاه طراحي و دوخت شلوار جين ...... دوشنبه 96/6/6
دستگاه دوخت مرغي ...... دوشنبه 96/6/6
دستگاه نيمه اتوماتيک تهدوزي کتاب ...... دوشنبه 96/6/6
  ==>   ليست آرشيو شده ها